Masáže RELAX majú štatút chránenej dielne

Masáže RELAX majú štatút  chránenej dielne.

 

 

Podľa zákona č. 5/ 2004 Z.z. o službách zamestnanosti môžu organizácie  plniť svoju povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím zadaním zákazky chránenej dielni.

 

Náhradné plnenie za jedného ZPS pracovníka poskytnuté cez CHD v roku 2013 je 845,00 EUR bez DPH, a pokuta za nezamestnávanie je 951,00 EUR.

 

/vysvetlenie: Pokiaľ zamestnávate viac ako 20 zamestnancov a nezamestnávate ZPS pracovníka, platíte odvod štátu za každého nezamestnávaného ZPS pracovníka / č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti/ . Tento povinný odvod štátu si môžete kompenzovať zákazkou zadanou chránenému pracovisku. Oproti minulým rokom sa nezapočítava len celková cena práce, ale celá suma podľa objednávky. Takže započítať si môžete celú fakturovanú sumu.